REPUBLIC DAY STATUS QUOTES WISHES SHAYARIna maro sanam bevapha ke lie, na maro sanam bevafa ke lie. 2 gaj jameen nahee milegee daphan ke lie, marana hai to